தலைப்புச் செய்திகள்: உங்கள் உள்ளடக்கத்தை எப்படி தனித்துவமாக்குவது
1 min read

தலைப்புச் செய்திகள்: உங்கள் உள்ளடக்கத்தை எப்படி தனித்துவமாக்குவது

எந்தவொரு உள்ளடக்கத்தின் மிக முக்கியமான கூறுகளில் தலைப்புச் செய்திகளும் ஒன்றாகும். வாசகர்கள் பார்க்கும் முதல் விஷயம், உங்கள் உள்ளடக்கத்தை வெற்றியடையச் செய்யலாம் அல்லது முறியடிக்கலாம். ஒரு நல்ல தலைப்பு வாசகர்களை ஈர்க்கும் மற்றும் அவர்களை மேலும் படிக்க விரும்ப வைக்கும், அதே சமயம் மோசமான தலைப்பு அவர்களை திசை திருப்பும். எனவே, உங்கள் தலைப்புச் செய்திகள் தனித்து நின்று வாசகர்களை ஈர்ப்பதை எப்படி உறுதிப்படுத்துவது? உங்கள் உள்ளடக்கத்தை தனித்துவமாக்கும் தலைப்புச் செய்திகளை உருவாக்க உங்களுக்கு உதவும் சில குறிப்புகள் இங்கே உள்ளன: 1. சுருக்கமாகவும் இனிமையாகவும் இருங்கள்: தலைப்புச் செய்திகள் சுருக்கமாகவும் புள்ளியாகவும் இருக்க வேண்டும். முடிந்தால் அவற்றை 10 வார்த்தைகளுக்குள் வைக்க முயற்சிக்கவும். நீண்ட தலைப்புச் செய்திகள் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தலாம் மற்றும் பயனுள்ளதாக இருக்காது. 2. ஆக்‌ஷன் வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்தவும்: செயல் வார்த்தைகள் வாசகர்களை ஈர்க்கவும் அவர்களை மேலும் படிக்க விரும்பவும் உதவும். “டிஸ்கவர்”, “திறத்தல்” மற்றும் “மாற்றம்” போன்ற வார்த்தைகள் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் பயனுள்ளதாக இருக்கும். 3. எண்களைப் பயன்படுத்தவும்: உங்கள் தலைப்புச் செய்திகளை தனித்துவமாக்க எண்கள் சிறந்த வழியாகும். எடுத்துக்காட்டாக, “உங்கள் உள்ளடக்கத்தை மேம்படுத்துவதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்” என்பதை விட “உங்கள் உள்ளடக்கத்தை மேம்படுத்த 7 குறிப்புகள்” வாசகர்களை ஈர்க்கும். 4. உணர்ச்சி வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துங்கள்: உணர்ச்சிகரமான வார்த்தைகள் வாசகர்களிடமிருந்து பதிலைத் தூண்ட உதவும். “அற்புதமானது”, “நம்பமுடியாதது” மற்றும் “நம்பமுடியாதது” போன்ற வார்த்தைகள் உங்கள் தலைப்புச் செய்திகளை தனித்துவமாக்குவதில் பயனுள்ளதாக இருக்கும். 5. கேள்விகளைப் பயன்படுத்தவும்: கேள்விகள் வாசகர்களை ஈர்க்கவும் அவர்களை மேலும் படிக்க விரும்பவும் ஒரு சிறந்த வழியாகும். உதாரணமாக, “உங்கள் உள்ளடக்கத்தை மாற்ற நீங்கள் தயாரா?” “உங்கள் உள்ளடக்கத்தை மாற்றுவதை” விட வாசகர்களை ஈர்க்கும் வாய்ப்பு அதிகம். இந்த உதவிக்குறிப்புகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம், உங்கள் உள்ளடக்கத்தைத் தனித்து நிற்கச் செய்து, வாசகர்களை ஈர்க்கும் தலைப்புச் செய்திகளை நீங்கள் உருவாக்கலாம். வாசகர்கள் முதலில் பார்ப்பது தலைப்புச் செய்திதான், எனவே அது பயனுள்ளதாக இருப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *